Žulový stavební kámen

Stavební kámen – lomový

lomovy-kamen

Stavební kámen je přírodní kámen, který se již v dávných dobách stal jedním ze základních stavebních pilířů pro jeho nenahraditelné vlastnosti, jako jsou dobrá úprava do požadovaného tvaru, pevnost, hutnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a ohni. Proto nám díky jeho vlastnostem umožňuje stavět stavby, které překonají věky. Do stavebního kamene můžeme zařadit: kopáky, haklíky, kvádry, obrubníky, krajníky, mezníky, dlažební kostky, obkladové a dlažební desky, schodišťové stupně a hlavně námi zmiňovaný lomový kámen. Používáme ho pro stavby silniční, železniční, vodní a pozemní.

Těžíme zdravé nezvětralé horniny bez rozdílu barvy, které se nachází v naší zemské kůře. Na stavební kámen, dle účelu a použití, můžeme těžit horniny sedimentární, metamorfované, a nebo námi používané hlubinné magmatické (vyvřelé) granity – žuly.

Lomový kámen je kus přírodního kamene jakéhokoliv tvaru, různé velikosti, s hrubou nebo opracovanou lícovou stranou pro použití do zdiva.

Neupravený lomový kámen se používá jako materiál pro zához nebo pro stavbu masivních kamenných opěrných zdí. Neupravený, nepravidelný lomový kámen může být netříděný, tříděný, nebo záhozový.
Netříděný, označení LK/N v rozměru 12, 5 – 100 cm
Tříděný, označení LK/T v rozměrů 13 – 35 cm
Záhozový, LK/Z v rozměru do 200 kg nebo nad 200 kg

Upravený lomový kámen slouží pro dláždění svahů, rigolů a břehů. Kámen, který má dvě rovné plochy, se používá na podezdívky, kámen s lícovou plochou ve tvaru mnohoúhelníků se používá na tzv. kyklopské zdivo.
Upravený lomový kámen je nepravidelný, kde jedna lícová plocha je lomově rovná, ložná plocha (protilehlá lícní ploše) se musí rovnat nejméně 1/3 lícní plochy. Jednotlivé kusy jsou jen ulomené nebo palicí rozpojené bez další úpravy.

Druhy upraveného lomového kamene
20 cm, označení LK/DR 20 (tloušťka 15 – 25 cm, ostatní rozměry 15 – 40 cm)
25 cm, označení LK/DR 25 (tloušťka 20 – 30 cm, ostatní rozměry 20 – 60 cm)
35 cm, označení LK/DR 35 (tloušťka 30 – 40 cm, ostatní rozměry 20 – 60 cm)

Upravený lomový kámen pro soklové zdivo – nepravidelný, jedna až dvě plochy lomově rovné. Jednotlivé kusy jsou jen ulomené nebo rozpojené palicí bez dalších úprav.
Označení LK/S (tloušťka 15 – 30 cm, ostatní rozměry 20 – 60 cm)

Upravený lomový kámen pro kyklopské zdivo – nepravidelný, jedna plocha lomově rovná (lícní) Strany lícní plochy úměrných rozměrů tak, aby se daly upravit i na tvar čtyř až šestiúhelníků.
Označení LK/C (tloušťka 20 – 30 cm, ostatní rozměry 25 – 60 cm)

Poznámky: Ostatní rozměry se mohou lišit o 15 % velikosti v rozmezí nad horní nebo pod dolní hranici rozměrů a to maximálně u 10 % výrobků z celé dodávky.
V dodávce uvedeného druhu lomového kamene může být maximálně 20 % z celkové váhy zrn menších než 12, 5 cm včetně jiných příměsí (např. písek nebo hlína). Tyto příměsi však nesmí překročit víc jak 5 % z celkové váhy. Na uvedené výrobky obdržíte prohlášení o vlastnostech
771-6 Zdicí prvky z přírodního kamene, kategorie II

Poptejte naše produkty a my Vás budeme kontaktovat.

Demand