Dlažební kostky

10. 1. 2017 Michaela Vlachopulosová

Dlažební kostky

Výhodou dlažebních kostek je vysoká odolnost proti zatížení. Dlažební kostky z přírodního kamene jsou odolné proti povětrnostním podmínkám, jedná se například o morko, sucho, mráz apod. Další výhodou je trvanlivost materiálu. Například životnost dlažebních kostek ze žuly je velmi značná, dá se říct, že až trvalá.

Dlažební kostky patří mezi stavební materiál. Jsou vyrobeny z kamene a mají krychlovitý či hranolovitý tvar. Dlažební kostky se používají především pro stavbu dlažeb. Upravují se jimi například povrchy vozovek, náměstí, chodníků apod. Dlažební kostky se řídí předpisem ČSN EN 1342.

20160411_132249K výrobě dlažebních kostek se používají pouze ty horniny, které jsou zdravé a jsou bez viditelného navětrání, bez trhlin a beze stop jakéhokoli chemického, mechanického nebo fyzikálního porušení. Přípustné jsou však menší odchylky struktury, textury a barvy, charakteristické pro danou horninu. Jako materiál pro výrobu dlažebních kostek se nejčastěji využívá granit (žula). Dlažební kostky však také mohou být vyrobeny z mramoru, pískovce, syenitu či čediče. Na základě použitého materiálu se potom liší tvrdost, vzhled a odolnost kostek.

Podle velikosti rozdělujeme dlažební kostky do tří kategorií:

 • Velké kostky
 • do této kategorie patří například kostky velikosti 15/17 cm, 17/19 cm
 • vydatnost: například z 1 tuny kostky 15/17 cm vydláždíte cca 2,5 m2
 • velké dlažební kostky se používají především na pozemní komunikace, které jsou vystaveny vysokému zatížení (například kruhové objezdy)

 

 • Drobné kostky
 • do této kategorie řadíme kostky velikosti například 8/10 cm, 10/12 cm
 • vydatnost: například z 1 tuny kostky 8/10 cm vydláždíte cca 5 m2
 • drobné dlažební kostky se používají především na pozemní komunikace, chodníky a pěší zóny (například náměstí, příjezdové cesty k rodinným domům)

 

 • Mozaika
 • do této kategorie se řadí kostky velikosti 4/6 cm, 6/8 cm
 • vydatnost: například z 1 tuny kostky 4/6 cm vydláždíte cca 8 m2
 • mozaika se používá převážně na chodníky a pěší zóny, které nejsou vystaveny častému vysokému zatížení

Dlažební kostky rozdělujeme také podle jakosti do tříd. Odchylky od jmenovité tloušťky v jednotlivých třídách jsou následující:

 • Třída 1 – označení T1
 • mezi dvěma štípanými povrchy ± 30 mm
 • mezi jedním opracovaným a jedním štípaným povrchem ± 30 mm
 • mezi dvěma opracovanými povrchy ± 30 mm
 • Třída 2 – označení T2
 • mezi dvěma štípanými povrchy ± 15 mm
 • mezi jedním opracovaným a jedním štípaným povrchem ± 10 mm
 • mezi dvěma opracovanými povrchy ± 5 mm

Drobné dlažební kostky a mozaikové kostky se ukládají obvykle do „oblouku“ (vazba kroužková, vějířová). Dodávka kostek musí obsahovat tedy nejen kostky s horními a spodními mezními rozměry, ale i dostatek kostek mezivelikostních s lichoběžníkovým povrchem a i kostky podélné. Pro toto uspořádání se smí zahrnout do dodávky nejvýše 10 % dlažebních kostek, jejichž délka nebo šířka překročuje nebo podkročuje přípustné tolerance o 10 mm. Výšku kostek je třeba v každém případě dodržet. Pokud se neukládají kostky do vazby kroužkové nebo vějířové, tak je nutné to v objednávce zvlášť uvést.

20160204_114705Výhodou dlažebních kostek je vysoká odolnost proti zatížení. Dlažební kostky z přírodního kamene jsou odolné proti povětrnostním podmínkám, jedná se například o morko, sucho, mráz apod. Další výhodou je trvanlivost materiálu. Například životnost dlažebních kostek ze žuly je velmi značná, dá se říct, že až trvalá. Mezi výhody taky patří dobrá rozebíratelnost, kdy se podle potřeby dají dlažební kostky samostatně vyměnit, aniž by byl nutný zásah do spodních vrstev.

Postup výroby dlažební kostky

Dlažební kostky se vyrábí lámáním, štípáním případně řezáním materiálu na požadovaný rozměr dlažebních kostek. V první fázi rozdělíme masivní kus kamene na dvě půlky, získáme tak jednu rovinu, tzv. polotovar, který dále dělíme na plátky 2 x tloušťky kostky. V ideálním případě získáme krychli o hraně velikosti dvou kostek. Ve druhé fázi potom štípáme na strojní štípačce na požadovaný rozměr dlažebních kostek. Při výrobě štípaných dlažebních kostek nám vznikají také žulové odseky. Řezané dlažební kostky vyrábíme z vytěžené suroviny, kterou rozřežeme na hranolky (trámečky) příslušných rozměrů, které následně zpracováváme na štípacím stroji na uvedený rozměr kostek.

Kladení dlažebních kostek20160621_190029_resized

Podmínky použití dlažebních kostek ve stavbě stanovuje ČSN EN 73 6131 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců.

Dlažba se klade do ložní vrstvy na podkladní vrstvu v závislosti požadavku na hotový kryt. Doporučuje se používat nestmelené podkladní vrstvy. V odůvodněných případech se používají stmelené vrstvy, jedná se například o kryty, které jsou vystaveny velkému zatížení (kruhové objezdy, zastávky atd.). Každá silnice „dlažba“ je dobrá natolik, nakolik je dobrá její podkladní vrstva. Funkcí podkladních vrstev je přenášet zatížení a přenášet ho na podloží. Co jsou nestmelené podkladní vrstvy? Tyto vrstvy jsou mechanicky stabilizované a pro jejich konstrukci se používá materiál, který se vyznačuje vysokou smykovou pevností jako je drcené kamenivo.

 

Příklad složení vrstev pro vozovky pro velké zatížení nad 3, 5 tunypojezdove-plochy-pro-velke-zatizeni-nad-3-5-tuny

Ochranná vrstva– zabraňuje pronikání zeminy do konstrukce vozovky, má drenážní funkci a zabraňuje promrzání podloží. Je složená z nestmelené vrstvy štěrkodrtě nebo štěrkopísku (nejčastěji 0/63), nebo stmelená vrstva zlepšená zemina příměsi pojiv. Pokud se použije stmelená ochranná vrstva, tak je nutné, aby vrstva nad ní byla nestmelená. Dolní a horní podkladní vrstva – hrubé kamenivo tvoří kostru (nejčastěji 32/63) a drobné kamenivo výplň (nejčastěji 8/16). V případě ložné vrstvy pro dlažební kostky používáme nejčastěji 4/8. Pro místní, účelové komunikace, odstavné a parkovací plochy, lze použít i jako kryt.

Velké kostky se nejčastěji kladou v řádcích, tzv. řádková dlažba. Méně často se kladou úhlopříčně, tzv. diagonální dlažba. Šířka spár u velkých kostek je nejvýše 1,0 cm.

Drobné kostky se kladou nejčastěji do dlažby kroužkové, vlnkové, vějířové, úhlopříční (diagonální). Šířka spár u drobných kostek je nejvýše 1,0 cm.

Mozaikové kostky na vozovkách se kladou do zavlhlé cementové malty nebo drceného kameniva 4/8. Styl kladení mozaiky je nejčastěji v kroužcích, vějířích, „na divoko“ nebo v jiných obrazcích. Šířka spár u mozaiky je nejvýše 0,5 cm a tyto spáry se zalijí řídkou cementovou maltou nebo zasypou štěrkem.

Technologie pokládek je velice obsáhlé téma, a proto brzo vytvoříme pro toto téma samostatný článek.

Přeji krásný den.
Publikoval: Ing. Michaela Vlachopulosová, asistentka prodeje

Zpět na přehled článků