Žulové kvádry a klenáky

Žulové kvádry a klenáky

Žulové kvádry z přírodního kamene se používají jako konstrukční prvky pro stavební a architektonické stavby.

Použití pro stavby

Pozemní stavby: veřejné budovy, nosné sloupy, klenby, záklenky, fasády a jiné

Báňské stavby: podzemní stavební díla a všude tam, kde toho vyžadují vysoké tlaky. Například chodby, náraziště, ochozy, křižovatky a jiné

Železniční stavby: mostní pilíře, mostní křídla, podjezdy a nadjezdy

Vodní stavby: mostní pilíře, klenby oblouků, vodní přehrady, propusti, průplavy, regulace toků a jezů a jiné

Příklady druhů kamenných kvádrů:
– kvádry pravoúhle
– kvádry pravoúhlé s lícem skloněným

Příklady druhů šablonových kamenných kvádrů a klenáků:
– klenáky jednolícné
– klenáky dvoulícné
– klenáky třílícné
– klenáky čtyřlícné
– klenáky jednolícné a dvoulícné se skloněným lícem
– šablonové mostní kvádry bez hnízda a s hnízdem pro ložisko

Povrchová úprava a opracování

Opracování lícních ploch určuje objednavatel dle požadavků stavby. Ložné plochy jsou opracované jako stavební spáry, pokud není uvedeno jinak. Styčné plochy jsou minimálně 5 cm za líc zdiva rovné v předepsaném úhlu k lícní ploše – zbytek styčných spár může být podražen o odklonu 1:8 až 1:5. Rubové plochy jsou ulomené.

Lícová povrchová úprava může být:

1) Rustikovaná
– rustika trhaná
– rustika špicovaná
– rustika dle požadavku

Rustika – zdivo z velkých kvádrů, kde lícní plocha je neopracovaná, nebo nahrubo opracovaná (bosovaná). U rustiky jsou zdůrazněny spáry mezi kamennými kvádry. Zdivo potom působí mohutným dojmem. Toto opracování se dnes už skoro nepoužívá. Hlavní význam zdiva byl v období renesance a baroka. Místo rustika se často používá slovo bosáž.

2) Hrubá s lemy
– středně špicovaná, mezní odchylky rovinnosti 6 mm. Mezní odchylky hloubky stop 20 mm +- 3 mm
– jemně špicovaná, mezní odchylky rovinnosti 4 mm. Mezní odchylky hloubky stop 8 mm +- 2 mm

3) Pemrlovaná – běžný druh povrchové úpravy kamene. Při pemrlování se vytváří hustá pravidelná síť jamek po pemrlovacím nástroji

Poptejte naše produkty a my Vás budeme kontaktovat.

Poptat